GLARESHIELD

 


SIDE STICK PRIORITY

 


Side Stick yetkisini F/O ya ya da CAPTAN A verir bu Switch hem CAPTAN ın hem de F/O nun önünde bulunur.
Kırmızı renkte yandığında yetki yok demektir.
Basıldığında Otopilot devre dışı kalır. Örneğin yetki F/O da ve kaptan yetkiyi almak istiyorsa buraya basar ve 30 saniye içerisinde yetki kaptana geçer.Bu Switchlerin ikisine aynı anda basılırsa yetki önceden kimdeyse ondan devam eder.

CAPTAIN LIGHT
Eğer sidestick nerede aktifse oranın Captain Lighti yeşil yanar.