GLARESHIELD

 


FCU(FLIGHT CONTROL UNIT)

 

 

 

 

1000 ve 100 feet knob

Artış oranını buradan ayarlayabiliriz.1000 feet ve 100 feet olarak.