GLARESHIELD

 


FCU(FLIGHT CONTROL UNIT)

 

 

HDG TRK V/S FPA

HDG-V/S = Heading - Vertical Speed

TRK-FPA = Track - Flight Path Angle

 

HDG-V/S ve TRK-FPA farklı modlardır.Pilot bu iki seçenekten birini hava şartları ve yan rüzgar şartlarına göre seçer.

Yan rüzgar yoksa HDG-V/S seçilir.

Yan rüzgar varsa TRK-FPA seçilir.

Normalde HDG ve TRK birine eşittir.Ama örnek verecek olursak bizim Headingimiz 90 derece olsun. 360 dereceden 9 knotluk bir rüzgar olsun.Uçağın headingi yaklaşık 99 dereceye kadar sapabilir.

Böyle durumlarda TRK/FPA kullanılır.

Yani HDG ve TRK rüzgardan kaynaklı farklılık gösterir.

V/S ve FPA alçalma ve yükselme hesaplamalarında farklı ölçümlerinden kaynaklı farklılık gösterir.